EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Türkçe olarak "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" anlamına gelen bir psikoterapi çesididir. Yaşadığımız her olay zihnimizde izler bırakır. Ancak bazı olumsuz olaylar, beklenmedik, ani, yoğun sıkıntı verici doğada gerçekleştiğinde zihin bunları anlamlandırmakta zorlanır ve tam bir işlemden geçiremez. İşlemden geçirilemeyen bu olay, bir takım düşünsel, duygusal ve bedensel tepkilere neden olabilir. EMDR, kişinin yaşamış olduğu travmatik karakterdeki anıların yeniden işlemden geçirilmesine, kişinin bu anı ile barışık kalabilmesine aracılık eder. Travmatik olayın zihinden silinmesi söz konusu değildir, ancak yarattığı olumsuz duygu, düşünce ve bedensel belirtiler ortadan kaldırılmış olur.